Zwolnienia lekarskie

DO OTRZYMANIA ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE DANE:

  • PESEL Chorego

  • NIP Zakładu Pracy

Bez w/w danych zwolnienie lekarskie nie zostanie wydane!!!